การเรียน

การเรียนจะให้ได้ผลมากที่สุด ผู้ที่เรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจ ในสิ่งที่ผู้สอนสอนด้วย ไม่เช่นนั้นมันก็เป็นการเรียนที่เปล่าประโชน์ และเสียเวลาเปล่า ไม่ได้อะไร ซึ่งก็มีหลายอย่างเหมือนกัน ที่ยังเน้นการสอนที่ผิดๆ จนทำให้เด็กไม่ได้อะไรจากการเรียน และไม่อยากจะเรียนด้วย และถ้าผู้สอนไม่เปลี่ยนวิธีการในการสอนใหม่ เด็กก็จะยิ่งเบื่อ และไม่อยากเรียนมากกว่าเดิมด้วย มีวิธีไหนบ้างที่สอนแล้วไม่ได้ผล

-บังคับให้เรียน การเรียนที่เป็นแบบยัดเยียด โดยที่เด็กบางคนไม่มีความสนในวิชาเหล่านั้น มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม ทำให้ผลการเรียนในวิชานั้น เด็กทำได้ไม่ดี เพราะมมีความอยากรู้อยากเรียน ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียน และเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาเหล่านี้เมื่อไหร่ ก็จะรู้สึกไม่อยากจะเรียนทันที ถ้าไม่มีการปรับปรุงตรงจุดนี้ ยังไงเด็กก็ไม่มีวันพัฒนาไปในทางที่ดีแน่นอน

-ไม่มีความรู้สึกอยากจะเรียน นี่เป็นความรู้สึกของเด็กหลายๆ คนที่เวลาไปเรียนแล้ว ไม่มีความรู้สึกอยากจะเรียน เพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม เรียนไปเพื่ออะไร ทำให้การเรียนของแด็ที่คิดแบบนี้ ไม่ดีเอาซะเลย และยิ่งเรียน ก็เหมือนเสียเวลาเปล่า ถ้าคนที่เป็นครู หรือว่าพ่อแม่ ไม่รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีความคิดแบบนี้ นานวันเข้า เด็กก็จะยิ่งอาการหนัก ต้องกาทางปรับเปลี่ยนนิสัยเขาให้ได้

-สอนให้ท่องจำอย่างเดียว วิชาที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุด นั่นก็คือภาษาอังกฤษ ที่เรียนกันมาตั้งแต่อนุบาง จนถึงระดับปริญญา แต่พอจบออกมาก็ไม่สามารถพูดได้อยู่ดี เพราะมัวแต่สอนให้ท่องแกรมม่าอย่างเดียว ถ้านับเวลาในการเรียน มันก็เป็นเวลาหลายสิบปีเหมือนกัน

จะเห็นได้ชัดเลยว่า มันเป็นการเรียนที่เสียเวลามาก ถ้าไม่ปรับปรุงตรงจุดนี้ เด็กเรียบนไปก็เปล่าประโยชน์ ไม่ทำให้เด็กเก่งขึ้นแน่นอน หรือวิชาอื่น ๆ ก็เหมือนกัน ถ้าไม่รู้จักสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ หรือเอามาประยุกต์ใช้ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการเรียนเลย ต้องสอนให้รู้จักวิเคราะห์ด้วย จึงจะได้ผลมากที่สุด

-เรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ คนที่เป็นครูหรือผู้ปกครอง ที่ชอบยัดเยียดวิชาต่างๆ ให้กับเด็กเรียนโดยที่เด็ก ไม่มีความสนใจหรืออยากจะเรียนเลย แบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแน่นอน อย่างเช่นนการไปเรียนพิเศษในวิชาที่ตัวเองไม่ชอบ พอเด็กไปเรียน เขาก็ไม่สนใจเรียนอยู่ดี

-ต้องหาให้เจอเสียก่อน ว่าเด็กชอบอะไร แล้วสนับสนุนตรงจุดนั้นจะดีกว่า จะทำให้เด็กเรียนดีมากขึ้นด้วย แต่ถ้ายังหาไม่เจอว่าเด็กชอบอะไร มันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน ต้องถามความสนใจ หรือสังเกตเด็กว่า เขาชอบอะไร แล้วก็สนับสนุนตรงจุดนั้นเลย

วิธีการสอนอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการสอนในยุคนี้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร และเด็กก็จะยิ่งแย่มากกว่าเดิมด้วย ผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนการสอนให้มันเหมาะกับยุคตสมัยในปัจจุบัน ผู้เรียนจึงจะมีความสนใจในการเรียน