บริษัทจัดหาพนักงาน

การคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัท หลายคนก็อาจจะคุ้นแคยกับการสมัครงาน ของบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ามาเป็นพนักงานประจำอย่างเดียวเท่านั้น โดยวิธีการก็คือ จะสมัครมาแล้วก็คัดเลือกด้วย HR ของแต่ละบริษัท จากนั้นก็จะมีการสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆ และดูคุณสมบัติของแต่ละบุคคล นี่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้ว เป็ฯเกณฑ์ในการเลือกคนเข้าทำงาน ของเกือบทุกบริษัท แต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีเช่นกัน ที่บริษัทหลายบริษัททำ นั่นคือการใช้ บริษัทจัดหาพนักงาน วิธีนี้จะแตกต่างออกไปจากวิธีแรก เพราะจะหาพนักงานด้วยบริษัท ที่มีหน้าที่ในการจัดหาพนักงานมา โดยจะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการบุคลากร การบริหาร และเงินเดือนต่างๆ ปัจจุบันหลายบริษัท เลือกที่จะใช้บริษัทในการจัดหาพนักงาน มาทำงานในองค์กรกันเยอะขึ้น

ข้อดีของการใช้บริษัทจัดหาพนักงาน

-พนักงานที่ตรงกับความต้องการ เพราะการคัดเลือกพนักงานของ บริษัทจัดหาพนักงาน จะทำโดยผู้ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านงานมานาน จะเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานสูง ทำให้ได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการ และไม่ต้องเสียเวลาในการสอนงาน

-ได้ผลงานที่รวดเร็วเร็วกว่า เพราะการเลือกใช้บริการบริษัทที่ทำหน้าที่จัดหาพนักงาน เราสามารถกำหนดระยะเวลา ในการจ้างงานอย่างชัดเจน ว่าต้องทำระยะเวลาเท่าไหร่ ถึงจะได้ผลงานตามที่กำหนด ทำให้ผลงานมีคุณภาพและมีความรวดเร็วกว่าเดิม

-เป็นการลดต้นทุนการจ้างงาน ขอดีของการเลือกใช้บริษัทจัดหาพนักงาน ก็คือทางบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องมาจ่ายค่าต่าง หรือว่าจ่ายสวัสดิการเหมือนกับพนักงานประจำ และอีกอย่างก็ไม่มีโบนัส ในส่วนนี้จะช่วยให้บริษัทที่จ้างพนักงานข้างนอก ประหยัดต้นทุนในด้านการจ้างงานมากขึ้น ช่วยให้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

-ไม่ต้องจัดการเอง เนื่องจากบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหาพนักงาน รับผิดชอบในเรื่องการหาคนเข้ามาทำงานอยู่แล้ว รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นด้วย เป็นการช่วยให้บริษัทลดภาระลงไปอีก

-เพิ่มกำลังการผลิต การจ้างพนักงานของบริษัทจัดหา จะช่วยให้งานมีคุณภาพมากขึ้นเพราะได้กำลังคนที่เหมาะกับการใช้งาน จึงสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทำให้ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานที่ลดลงกว่าเดิม

-เป็นการเปลี่ยนกำลังคน หากรู้สึกว่ากำลังคนในบริษัทชุดปัจจุบัน ไม่มีศักยภาพ หรือว่าไม่มีคุณภาพมากพอ การเลือกใช้บริการ บริษัทจัดหาพนักงาน จะช่วยตอบโจทย์ในด้านนี้มากขึ้น และเป็นการช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วย เพียงแต่ช่วยลดรายจ่ายในการจ้างพนักงาน ช่วยลดจำนวนพนักงานประจำลงอีก

-พนักงานมีคุณภาพ ก่อนที่จะเข้าเริ่มงาทุกครั้ง ทางบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหาพนักงาน จะมีการอบรม และฝึกระเบียบต่างๆที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละงานก่อนเสมอ ทำให้ปัญหาต่างๆในการทำงานน้อยลง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลายบริษัทจึงเลือกใช้บริษัทจัดหาพนักงาน มากกว่าการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่าได้คุณภาพของงานเหมือนกับจ้างพนักงานประจำทำอย่าง แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานมากกว่า จึงทำให้กำไรเพิ่มขึ้น และเป็นการลดต้นทุนในการจ่ายเงินเดือนพนักงาน และยังได้ทาบถึงระยะเวลาของการทำงานที่ชัดเจน