บริษัทจัดหาพนักงาน

เหตุผลที่หลายบริษัทเลือกใช้บริษัทจัดหาพนักงาน

การคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัท หลายคนก็อาจจะคุ้นแคยกับการสมัครงาน ของบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ามาเป็นพนักงานประจำอย่างเดียวเท่านั้น โดยวิธีการก็คือ จะสมัครมาแล้วก็คัดเลือกด้วย HR ของแต่ละบริษัท จากนั้นก็จะมีการสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆ และดูคุณสมบัติของแต่ละบุคคล นี่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้ว เป็ฯเกณฑ์ในการเลือกคนเข้าทำงาน ของเกือบทุกบริษัท แต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีเช่นกัน ที่บริษัทหลายบริษัททำ นั่นคือการใช้ บริษัทจัดหาพนักงาน วิธีนี้จะแตกต่างออกไปจากวิธีแรก เพราะจะหาพนักงานด้วยบริษัท ที่มีหน้าที่ในการจัดหาพนักงานมา โดยจะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการบุคลากร การบริหาร และเงินเดือนต่างๆ ปัจจุบันหลายบริษัท เลือกที่จะใช้บริษัทในการจัดหาพนักงาน มาทำงานในองค์กรกันเยอะขึ้น ข้อดีของการใช้บริษัทจัดหาพนักงาน -พนักงานที่ตรงกับความต้องการ เพราะการคัดเลือกพนักงานของ บริษัทจัดหาพนักงาน จะทำโดยผู้ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านงานมานาน จะเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานสูง ทำให้ได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการ และไม่ต้องเสียเวลาในการสอนงาน -ได้ผลงานที่รวดเร็วเร็วกว่า เพราะการเลือกใช้บริการบริษัทที่ทำหน้าที่จัดหาพนักงาน เราสามารถกำหนดระยะเวลา ในการจ้างงานอย่างชัดเจน ว่าต้องทำระยะเวลาเท่าไหร่ ถึงจะได้ผลงานตามที่กำหนด ทำให้ผลงานมีคุณภาพและมีความรวดเร็วกว่าเดิม -เป็นการลดต้นทุนการจ้างงาน ขอดีของการเลือกใช้บริษัทจัดหาพนักงาน ก็คือทางบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องมาจ่ายค่าต่าง หรือว่าจ่ายสวัสดิการเหมือนกับพนักงานประจำ และอีกอย่างก็ไม่มีโบนัส ในส่วนนี้จะช่วยให้บริษัทที่จ้างพนักงานข้างนอก ประหยัดต้นทุนในด้านการจ้างงานมากขึ้น ช่วยให้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด -ไม่ต้องจัดการเอง เนื่องจากบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหาพนักงาน รับผิดชอบในเรื่องการหาคนเข้ามาทำงานอยู่แล้ว รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นด้วย

Read More